Chính sách bảo mật thông tin

03/09/2018

Chính sách bảo mật thông tin cho bạn biết Camera.edu.vn sử dụng thông tin cá nhân của bạn thu thập được tại Website Camera.edu,vn này như thế nào. Xin vui lòng đọc chính sách bảo mật trước khi sử dụng website hoặc gửi bất kỳ thông tin cá nhân nào.

Khi sử dụng website, bạn đang chấp nhận những điều được mô tả trong chính sách bảo mật thông tin. Những điều này có thể thay đổi, nhưng bất kỳ thay đổi nào cũng đều sẽ được đăng lên và thay đổi sẽ chỉ áp dụng cho các hoạt động và thông tin trên cơ sở tịnh tiến, chứ không phải hồi tố. Bạn nên xem lại chính sách bảo mật thông tin bất cứ khi nào bạn truy cập Website để đảm bảo rằng mình hiểu các thông tin cá nhân mà bạn cung cấp sẽ được sử dụng như thế nào. Chính sách của Camera.edu.vn là giữ kín thông tin cá nhân nhận được từ website hoàn toàn bí mật và chỉ dùng cho mục đích nội bộ. Camera.edu.vn sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên nào khác. Hãy yên tâm rằng Camera.edu.vn tôn trọng sự riêng tư của bạn và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn với sự cẩn trọng tối đa.

Chính sách bảo mật thông tin

THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN

Camera.edu.vn thu thập các thông tin định danh cá nhân như tên, địa chỉ bưu điện, địa chỉ email, số điện thoại, v.v… khi khách truy cập tự nguyện gửi cho Camera.edu.vn. Thông tin này chỉ được sử dụng để đáp ứng yêu cầu cụ thể của bạn, trừ khi bạn cho phép sử dụng nó theo cách khác, ví dụ thêm bạn vào danh sách gửi email của Camera.edu.vn. Thông tin Camera.edu.vn thu thập có thể bao gồm tên, chức danh, tên công ty hay tổ chức, e-mail, điện thoại và ngày sinh nhật của bạn. Camera.edu.vn có thể thu thập một số thông tin nhất định về chuyến thăm của bạn, chẳng hạn như loại trình duyệt bạn sử dụng; ngày và thời gian bạn truy cập vào website; các trang bạn truy cập khi mở website và địa chỉ Website mà từ đó bạn kết nối trực tiếp đến Website của Camera.edu.vn. Thông tin này được sử dụng để giúp cải thiện và quản lý Website.

COOKIE / CÔNG NGHỆ THEO DÕI

Website có thể sử dụng cookie và công nghệ theo dõi tùy thuộc vào các tính năng được cung cấp. Cookie và công nghệ theo dõi rất hữu ích cho việc thu thập thông tin như loại trình duyệt và hệ điều hành, theo dõi số lượng khách truy cập vào Website, và hiểu biết khách truy cập sử dụng Website như thế nào. Cookie cũng có thể giúp tùy chỉnh Website cho khách. Không thể thu thập được thông tin cá nhân thông qua cookie và công nghệ theo dõi khác, tuy nhiên, nếu trước đó bạn đã cung cấp thông tin cá nhân định danh, cookie có thể gắn với các thông tin đó. Cookie và thông tin theo dõi thu thập được có thể được chia sẻ với bên thứ ba. Camera.edu.vn cũng sử dụng mã tái tiếp thị đăng nhập khi khách truy cập xem các trang cụ thể, cho phép Camera.edu.vn đưa ra các quảng cáo mục tiêu trong tương lai.

PHÂN PHỐI THÔNG TIN

Camera.edu.vn xử lý tất cả dữ liệu khách hàng phù hợp với Pháp lệnh dữ liệu cá nhân (Riêng tư) ở Việt Nam. Camera.edu.vn sẽ không bao giờ bán, chia sẻ hoặc sử dụng bất kỳ thông tin cá nhân nào bạn cung cấp cho Camera.edu.vn vì bất kỳ mục đích nào khác hơn là trao đổi với bạn về các sản phẩm, việc đặt chỗ hoặc thư mời đến các sự kiện của Camera.edu.vn. Camera.edu.vn có thể chia sẻ thông tin với các cơ quan chính phủ hoặc các công ty khác hỗ trợ Camera.edu.vn trong việc phòng chống gian lận hoặc điều tra.

Camera.edu.vn có thể làm như vậy khi: (1) được pháp luật cho phép hoặc theo yêu cầu của pháp luật; (2) cố gắng để bảo vệ hoặc ngăn chặn gian lận thực tế hoặc tiềm năng hoặc giao dịch trái phép; (3) điều tra gian lận đó đã xảy ra. Các thông tin không được cung cấp cho các công ty này vì mục đích tiếp thị.

Thông tin cá nhân của bạn được lưu giữ an toàn. Chỉ các nhân viên, các đại lý và nhà thầu được ủy quyền (người đã đồng ý giữ thông tin an toàn và bảo mật) có quyền tiếp cận các thông tin này. Tất cả email và bản tin từ Website này cho phép bạn chọn không tiếp tục nhận thư.

CÂU HỎI

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, mối quan tâm, hoặc ý kiến gì về chính sách bảo mật của Camera.edu.vn, xin vui lòng liên hệ với Camera.edu.vn qua form Liên hệ với Camera.edu.vn.

Camera.edu.vn giữ quyền thực hiện các thay đổi trong chính sách này. Tất cả thay đổi sẽ được phản ánh trên Website này.

THỜI GIAN ÁP DỤNG

Chính sách này được áp dụng xuyên suốt thời gian Website này hoạt động.